понеделник, 25 март 2024 г.

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

На 25 март 2024 година, екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности. Тя се проведе във Велико Търново под егидата на НАОА и бе открита от председателя на Агенцията проф. д-р Елиза Стефанова. 
 
Представители на академичната общност от всички университети, обучаващи студенти по специалности в професионалното направление осъществиха заедно с практици от Министерството на труда и социалната политика, МОН, експерти на комисията по образование на НС и членове на Акредитационния съвет обсъдиха актуални проблеми на акредитацията и професионална реализация на специалностите от различните образователно квалификационни степени в социалните дейности. 
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Участниците подчертаха значимостта на обучението по социални дейности предвид факта, че във века на глобална дигитална трансформация социалната работа остава от малкото професии, в които не може човек да бъде изместен от изкуствения интелект или роботи. Тава поставя сериозни предизвикателства пред обучаващите бъдещи специалисти.
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Освен подготовката за предстоящата акредитация на специалностите от професионалното направление, следобедната сесия на кръглата маса протече в дискусия по предложения и промени за повишаване на качеството на професионалното направление. Предложенията на участниците във форума ще бъдат обект на последващо обсъждане и инициатива в комисиите по образование и социална политика на Народното събрание.
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар