четвъртък, 7 март 2024 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира конкурс за постер на тема "Споделено бъдеще за трансформираща промяна"

 

Уважаеми, студенти,

Във връзка с честването на Световния ден на социалната работа на 19.03.2024 г., Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет съвместно със Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association - Русе организират:
 
⭐ КОНКУРС за ПОСТЕРИ на тема:
 
"Споделено бъдеще за трансформираща промяна"- 
„Превенция и справяне с пренаталното насилие"
 

Постерите могат да бъдат изработени на картон или друг подходящ материал във формат не по-малък от А4. Възможно е да бъдат нарисувани, апликирани, да се представи есе, послания, стихотворения върху постера или др. креативни идеи.
 
❗Постерите могат да бъдат индивидуални или екипни!

Срокът за предаване е 15.03.2024 г.  във втори корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кабинет 112 или при охраната на втори корпус.
 
❗ На постера е необходимо да запишете имената на студентите участвали в изработването му, курс и специалност.
 
🏆 На 20.03.2024 г. ще се обявят резултатите от конкурса и ще се наградят най-добрите идеи в рамките на международна конференция за пренатално насилие по проект “Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с всички форми на перинатално насилие - MAP", финансиран от ЕК.
 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар