четвъртък, 7 юли 2016 г.

Представители на ФБМ са сред организаторите и участниците на международна конференция "Модели на знанието"

От 04. до 06.07.2016 г. се проведе Международна конференция "Модели на знанието" в Black Sea Rama Golf & Villas.
Конференцията е организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" и Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.
Представители на 12 висши училища от Узбекистан, Полша, Испания и България дискутираха въпроси, свързани с ролите на управлението на знанието в организацията. 

Тематичните области на конференцията са: стойностно значение; стратегически ползи; организационна структура; управление на представянето на организацията; културна чувствителност; технологии и адекватни ИТ платформи; създаване на знание; структура на знанието; преглед на знанието - интегративност и съхранение; приложение на знанието; синамичност на знанието; сканиране на външната среда и промяна в организационната стратегия.


Научните изследователи и преподаватели са от следните висши училища и организации:
1. Русенски университет "Ангел Кънчев"  
2. Bukhara Engineering-Technical Institute, UZBEKISTAN  
3. Karshi Engineering Pedagogical Institute, UZBEKISTAN
4. Namangan Engineering Pedagogical Institute, UZBEKISTAN 
5. Committee for coordination of science and technology, UZBEKISTAN  
6. Educational Center business and incubator Bukhara, UZBEKISTAN  
7. SR and WP ”Express-Technolog” DPS, UZBEKISTAN
8. Gmina Kielce-Kielecki Technology Park, POLAND  
9. The Jan Kochanowski University in Kielce, POLAND  
10. Consulta Europa Projects and Innovation, Las Palmas, SPAIN  
11. Технически университет - Варна  
12. ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, Варна 


Автори: проф. Диана Антонова и ас. д-р Ирина Костадинова

Няма коментари:

Публикуване на коментар