понеделник, 11 юли 2016 г.

Младите преподаватели от ФБМ споделиха "добри практики" със своите колеги от Русенския университет

На 08.07.2016 г. в заседателната зала на ректората се проведе заключителна среща на асистентите, постъпили на трудов договор в Русенския университет през последните 3 години.
Преподавателите от трите катедри на Факултет "Бизнес и мениджмънт" запознаха колегите си с ползотворното сътрудничество с бизнес организации; провеждането на изнесени обучения; международно сътрудничество; използване на бизнес софтуер в учебния процес; участие в научни конференции, семинари, тренинги за кариерно ориентиране и други инициативи, чрез които се самоусъвършенстват и правят възпитаниците на ФБМ компетентни и конкурентоспособни млади специалисти.

Автори: проф. д-р Юлиана Попова и ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар