сряда, 6 юли 2016 г.

Дипломантите от ФБМ положиха успешно финалните си държавни изпити и защитиха своите дипломни работи

Приключи юнската сесия за 212 студенти, завършващи своето висше образование във Факултет "Бизнес и мениджмънт" в Русенския университет.

157 бакалаври в редовна и задочна форма на обучение от 9 специалности: Бизнес мениджмънт, Европеистика и глобалистика, Европеистика и многостепенно управление, Икономика, Индустриален мениджмънт, Маркетиг, Международни икономически отношения, Публична администрация и Стопанско управление завършват следването си с много добър общ среден успех.
Марина Кьося и Георги Марианов Георгиев са пълни отличници и двамата от специалност Международни икономически отношения.

55 магистри в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, от 7 специалности: Бизнес администрация, Индустриален мениджмънт и маркетинг, Корпоративен маркетинг, Мениджмънт на европейски проекти, Публични институции и Финансово счетоводство и одит също приключват втората степен на висше образование с много добър общ успех.
С отличен успех 6,00 завършват Елеонора Иванова Тодорова - специалност Мениджмънт на европейски проекти и Мирослава Маринова Джамбазова специалност Бизнес администрация.


Автори: старши инспектор Диана Петкова и ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар