събота, 11 февруари 2017 г.

Представител на ФБМ участва в еднодневен семинар „StartUp Europe Week Русе 2017”
Представител на ФБМ (гл. ас. д-р Свилен Кунев) участва в еднодневен семинар „StartUp Europe Week Русе 2017”, организиран от Русенска търговско-индустриална камара (РТИК). Фокус на събитието бе представянето на икономическия модел „споделена икономика”, набиращ все по-голяма популярност и предоставящ нови възможности за намиране на работа и стартиране на бизнес. РТИК представи свой проект, по който се подготвя учебна програма, предвидена за лица, търсещи допълнителна заетост или ориентирани към стартиране на своя предприемаческа идея. Моделът на „споделена икономика” позволява на клиенти и собственици на ресурси да се свързват директно чрез онлайн платформи и да споделят и/или предоставят за временно ползване разнородни активи, които към момента са им свободни.
В програмата на семинара се представиха няколко български компании, прилагащи бизнес модела на „споделената икономика” в различни сфери – финансови услуги, автомобили под наем, онлайн достъп до лицензиран софтуер за стартиращи малки и средни фирми. Представители на Агенцията по заетостта и на банкова институция презентираха прилаганите и в момента класически подходи за подпомагане и финансиране на стартиращ бизнес.
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
Снимка: http://rousse.info/ 

Няма коментари:

Публикуване на коментар