вторник, 14 февруари 2017 г.

ФБМ в подкрепа на публично-частно партньорство с високотехнологична машиностроителна фирма


На 14. февруари 2017 г. в Учебно-производствения завод на Русенския университет се проведе интерактивна среща по въпросите на комуникационната политика (чрез възможностите на публичното частно партньорство) с:
  • докторант Диана Аврамова - Факултет  „Бизнес и мениджмънт“,
  • доц. д-р Тихомир Тодоров Управител на ТИТАН ЕООД,
  • доц. д-р Даниел Павлов - Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“.
Срещата задълбочи връзката бизнес - университет на академичната общност, относно дейността на иновативни малки високотехнологични фирми в сектор машиностроене.

Автор: доц. д-р Даниел Павлов 

Няма коментари:

Публикуване на коментар