вторник, 28 февруари 2017 г.

ФБМ споделя опита си по насърчаване на предприемачеството с Jan Kochanowski University (Полша)

На 28.02.2017 г. се проведе работна среща в Академичния бизнес инкубатор на Jan Kochanowski University (Киелце, Полша) с основна цел - споделяне на опита по насърчаване на предприемачеството на полските партньори с Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет. Участници:
-Ms. Marta Bogucka - Академичен бизнес инкубатор към Jan Kochanowski University (Полша)
-Ms. Anna Depczyńska - Ръководител Международен отдел на Jan Kochanowski University (Полша)
-доц. д-р Даниел Павлов - Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството на РУ „А.Кънчев“.
По време на дискусията бяха идентифицирани общи предизвикателства и възможности за международно сътрудничество между двата университета.


Автор: доц. д-р Даниел Павлов

Няма коментари:

Публикуване на коментар