вторник, 27 февруари 2018 г.

Проект 2017-ФБМ-01 получи първа награда

На 27. февруари 2018 г. бе открита постерна изложба, отразяваща резултатите от 37 проекта, финансирани от Фонд "Научни изследвания".

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев връчи грамота за ПЪРВО МЯСТО в конкурса за най-информативен и атрактивен постер. на доц. д-р Антон Недялков - ръководител на проект 2017-ФБМ-01 "Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации".

Наградата е присъдена въз основа на Заповед № 398 / 26.02.2018 на колектива от преподаватели, докторанти и студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт", работили по проекта.
Екипът изказва специална благодарност на рецензента на изпълнения проект доц. д-р Венета Христова - зам. декан по научно-изследователска дейност и международно сътрудничество, Стопански факултет във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
За контакти: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар