четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Преподавател от ФБМ участва в Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия

На 21. февруари 2018 г. в София се проведе Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия в рамките на Българско председателство на Съвета на Европейския Съюз.

Русенският университет бе представен от проф. д-р Пламен Даскалов (Зам.-ректор по  развитие, координация и продължаващо обучение) и гл. ас. д-р Свилен Кунев (преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" към Факултет "Бизнес и мениджмънт") като българският пример в точка "Роля на висшите училища за подобряване на регионалната  конкурентоспособност".
 
Участниците от държави на ЕС и представители на  Европейската комисия имаха възможност да се запознаят с официалния  презентационен филм на университета и презентация относно регионалната  му значимост за интелигентната специализация и развитието на Русенски регион. Подчертан беше успешният пример на университета за развитие на бизнес средата и предприемачеството, като това е особено видно от резултатите на проведеното от ЕК и OECD проучване през 2014 г. в Русе. Въз основа на това се планира до края на м. юни Русе и Русенският университет да бъдат домакини на някои от събитията на Българското  председателство на Съвета на ЕС.

 
За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар