петък, 23 февруари 2018 г.

ФБМ организира "Вечер на младия предприемач" за ученици от средните училища в Русе и Две могили

На 23. февруари 2018 г. в Русенския университет се проведе състезанието "Вечер на младия предприемач". В събитието, организирано от Факултет "Бизнес и мениджмънт" участваха 91 ученици от 10 училища от гр. Русе и гр. Две могили.
Състезанието протече в два етапа, в които средношколците формираха 14 екипа на случаен принцип. Във всяка от игрите бяха отличени и наградени със сертификати и предметни награди най-добре представилите се отбори на първо, второ и трето място.

Първо място в играта "Щръкнали мисли"
Второ място в играта "Щръкнали мисли"
Трето място в играта "Щръкнали мисли"
Първо място в играта "Ти ме разби"
Второ място в играта "Ти ме разби"

Трето място в играта "Ти ме разби"

Седем от екипите бяха наградени и получиха сертификати в следните категории: 
  • Презентационни умения
  • Емоционално въздействие
  • Най-добро лого
  • Креативност
  • Управление на времето
  • Най-нестандартна идея
  • Екипна работа 


Журито, съставено от представители на бизнеса и академичната общност оцени най-креативните идеи на "младите предприемачи".

Игрите в състезанието бяха разработени по "метода на шестте мислещи шапки", разработен от Едуард де Боно, който се използва за решаване на различни групови и индивидуални проблеми.
Учениците, участващи в креативните игри бяха подпомагани от ментори-студенти в различни бакалавърски и магистърски специалности.

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев приветства учениците и техните учители, представляващи следните училища:
ПАГ "Гео Милев" - Русе
ПГИУ "Елиас Канети" - Русе
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили
ПГТ "Иван П. Павлов" - Русе
ПМГ "Баба Тонка" - Русе
СУ "Васил Левски" - Русе
СУ "Възраждане" - Русе
СУ "Христо Ботев" - Русе
СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" - Русе
СУПНЕ "Фридрих Шилер" - РусеЗа контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар