петък, 25 януари 2019 г.

Творчески срещи в Силистра с ученици от ПЗГ "Добруджа" по проект INNOVENTER (DEV 523)


На 25. януари 2019 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и представителят на Филиал Силистра (доц. д-р Дияна Железова) проведоха срещи с ученици от Професионалната земеделска гимназия "Добруджа", гр. Силистра. По време на срещите присъства и техният отговорен учител - Галина Даскалова.
Целта на срещите беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар