петък, 18 януари 2019 г.

Срещи с ученици от Разград и Лозница по проект INNOVENTER (DEV 523)

На 18. януари 2019 г. Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и Директорът на Филиал Раград (проф. дтн Станка Дамянова) проведоха срещи с ученици от следните училища:
НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Рагзрад
ПГИ „Робер Шуман“ - гр. Разград
ПГТС „Христо Смирненски“ - гр. Разград
ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ – гр. Лозница

По време на срещите присъстваха и техните отговорни учители, а в някои от училищата и директорите.
Целта на срещата беше да подготвят средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар