вторник, 29 януари 2019 г.

Топла дискусия за насърчаване на предприемачеството във Филиал Силистра

На 29. януари 2019 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) проведе топла среща в студения зимен ден с представители на Филиал Силистра - доц. д-р Диана Железова и доц. д-р Галина Личева. Обсъдиха се възможности за сътрудничество въз основа на международния проект INNOVENTER.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар