петък, 31 май 2019 г.

Преподаватели от Катедра „МБР“ участваха в Международната конференция „Innovation Management, Entrepreneurship аnd Sustainability - IMES 2019“, организирана от University of Economics, Прага


В периода 29. – 31. Май 2019 г. гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев представиха в програмата на конференцията научна разработка в съавторство с проф. д-р Диана Антонова, озаглавена "INTEGRATING THE PRINCIPLES OF RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION ACCORDING TO THE NEEDS OF CSR LEARNING". Полезно съпътстващо събитие бе и участието в специализиран семинар "Developing Systematic Review and Theory Development Articles" с лектор проф. Justin Paul, редактор на научно списание "Journal of Business Research".

Докладът на русенския екип е резултат от успешно сътрудничество с университети от други две държави - Политехника (Букурещ, Румъния) и Университет Марибор (гр. Марибор, Словения) по проект Edu4Society (Erasmus +) и съдържа анализ на предпочитанията и нагласите на 153 студенти от трите държави (България, Румъния, Словения) относно обучението по Корпоративна социална отговорност и цялостният подход за обучение по отговорен мениджмънт. Русенският университет чрез кат. МБР е едно от малкото висши учебни заведения в страната, които обучават студенти по КСО и съвместно с европейски партньори по научни и образователни проекти публикува своите разработки в международни индексирани издания. Това дава възможност на студентите от специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" да имат достъп до последните новости в обучението в областта на администрацията и управлението, да участват в международни инициативи със свои колеги от други европейски страни и да постигнат в Русе качество на своето обучение, съизмеримо и признато от други водещи университети в Европа.


За контакт: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар