петък, 12 юли 2019 г.

Среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания

На 11. и 12. юли 2019 г. се проведе среща на експерти по INNOVENTER в Дурас, Албания. 
Делегация "Русенски университет и приятели" взе активно участие в международен работен семинар за споделяне на опита по обучения в Социално предприемачество по мрежа WWW.INNOVENTER.EU в Дурас (Драч), Албания с представители от Албания, България, Гърция и Северна Македония.

Преподавателите от Русенският университет запознаха с опита в обучение по предприемачество по време на проект INNOVENTER през 2019 в областите Русе, Разград и Силистра.
Директорът на ПГИУ „Елиас Канети“ гр. Русе (Анелия Георгиева) представи актуални инициативи за насърчаване на предприемаческия дух в повереното й училище.
Директорът на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф" гр. Разград (Пейчо Георгиев) допълни презентацията си и с филм, на който ученици от повереното му училище участват в благотворителен концерт в подкрепа на свой съученик.
Старши експертът по професионалното образование и обучение към РУО-Силистра (Майя Григорова) представи общоградски инициативи в Силистра за насърчаване на предприемачеството сред учениците в ПЗГ Добруджа.

Делегатите успяха да проучат и опита на другите участници в семинара.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар