четвъртък, 18 юли 2019 г.

Преподаватели от Катедра МБР проведоха в Разград оптимистична работна среща по проект INNOVENTER

На 18. юли 2019 г. Екипът на Русенския университет по проект INNOVENTER проведе ползотворна среща с Дирeктори на училища и представители на местния бизнес за обсъждане на следващи стъпки по обучения в Социално предприемачество по проект www.innoventer.eu и обучения в междупоколенчески семейни бизнеси по intergen-theory.eu Обсъдиха се важни въпроси, сред които:
- Bъзможности пред образованието в Разград.
- Връзката "университет - училще" за подобряване привлекателността на Разград за младите хора.
- Конкретни последващи стъпки между Предприемаческия център на Русенския университет и разградски средни училища за стимулиране на предприемаческата култура сред учениците.


За пореден път образователните институции в Разград показват висока степен на взаимодействие и взаимоподкрепа за развитието на региона!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар