вторник, 16 юли 2019 г.

Одобрен проект за предприемчиви университети - BeyondScale

На 16. юли 2019 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено признание за политиката си на предприемачески университет в България и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети.

Тази университетска мрежа се нарича BeyondScale и ще се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ чрез нов проект под номер 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, който стартира от края на 2019. Нейни членове са:
1. WPZ-Research GmbH (WPZ-R), Австрия
2. University of Twente, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Нидерландия
3. University of Ruse "Angel Kanchev" (URAK), България
4. FH-Campus Wien - Verein zur Forderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens, Австрия
5. Cork Institute of Technology (CIT), Ирландия
6. Dublin City University (DCU), Ирландия
7. STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, Нидерландия
8. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия
9. UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL), Португалия
10. Universität Innsbruck (UIBR), Австрия

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар