петък, 11 октомври 2019 г.

Българският опит по социално предприемачество се пренася в Белгия

В периода 06-11. октомври 2019 г. доц. д-р Даниел Павлов беше Risk management обучител по ERASMUS в Karel-de-Grote University of applied sciences, Belgium. Студентите идентифицираха рискове при стартиране на междупоколенчески бизнес, съгласно http:\\intergen-theory.eu.

За контакт: 
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар