петък, 25 октомври 2019 г.

ФБМ организира паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт" в 58-та научна конференция на РУ&СУ

На 25. октомври 2019 г. се проведоха паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт" в 58-та научна конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - Русе "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето - ІІ". Докторанти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт", както и участници от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Технически университет - Варна и др.  представиха 21 научни разработки в две паралелни заседания на Секция "Икономика и мениджмънт".

За контакт: доц. д-р Павел Витлиемов, зам.-декан по научната дейност във ФБМ, pvitliemov@uni-ruse.bg 
Няма коментари:

Публикуване на коментар