четвъртък, 3 октомври 2019 г.

Достойно представяне на делегацията "Русенски университет и приятели" в Скопие, по проект INNOVENTER.EUВ периода 02-03. октомври 2019 г. в Скопие се проведе поредния международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество. В делегацията на Русенския университет "Ангел Кънчев" се включиха:

Нешка Христова (Директор на Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“, гр. Разград) представи как учениците в повереното й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност, чрез участие в различни клубни инициативи.

Красимира Георгиева (Председател сдружение „Съпричастие Силистра“) представи различните социални услуги, които сдружението предлага в Силистра на хора в неравностойно положение.


Гергана Капнилова (Социален предприемач), с презентация за влиянието на Социалното предприемачество върху туризма в Североизточна България.


Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България студентски клуб „Различни, но равни“, разположен в Русенския университет.


Доц. д-р Мира Душкова запозна международните участници с дейността на студентски клубове на Русенския университет, в които участват и студенти от катедра „Български език, литература и изкуство". Сред тях са: клуб „Палитра", клуб „Млад журналист", клуб „Художествено слово" и музикален клуб „Афект". Тези клубове представят дейността си и в университетския вестник „Студентска искра", който вече повече от 60 години запознава читателите с разнообразните академични дейности в Русенския университет.
Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева представиха основни дейности в насърчаване на предприемачеството сред ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проект INNOVENTER, както и сред студентите в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в рамките на  активно взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от страната и чужбина.

Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония.

Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания. Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват достойни доходи.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар