четвъртък, 5 март 2020 г.

„Из опита на един предприемач“ с инж. Койчо Митев

На 05. март 2020 г.  инж. Койчо Митев беше гост в поредицата „Из опита на един предприемач“.
Студентите от специалност Бизнес мениджмънт се запознаха с големите възможности да управляват растежа на малки фирми чрез интелектуална собственост. Основно внимание по време на срещата се обърна на търговската марка и промишления дизайн. Лекторът представи лични примери, чрез които е помогнал на български фирми да установят траен пазарен монопол за своята продукция чрез запазване на права върху интелектуалната собственост, като Промишлен дизайн върху широко разпространените „късметчета“, които получаваме в заведенията, заедно с топлите напитки.

Основно послание към студентите: "Българската икономика ще има устойчиво развитие, ако родните предприемачи стъпят на пазара с продукция, основана на притежавани от тях права върху интелектуална собственост. Демографската катастрофа доказва тази все по-остра необходимост."

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар