четвъртък, 19 март 2020 г.

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха онлайн лекция по "Интегрирани системи за управление"

На 19. март 2020 г. от 10:00 ч. се проведе синхронно дистанционно обучение по дисциплината "Интегрирани системи за управление" с 12 студенти от специалност "Бизнес мениджмънт", трети курс.
Онлайн лекцията беше организирана чрез платформата MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365 от доц. д-р Александър Петков. В обучението се включиха и другите преподаватели по дисциплината: доц. д-р Антон Недялков и гл.ас. д-р Мирослава Бонева. Получи се интересна вербална и писмена дискусия.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" е единственият факултет, който има изцяло разработени и акредитирани: една магистърска и една бакалавърска програма за дистанционно обучение, както и готовност за прием в нова бакалавърска специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" за дистанционна форма. Разработените уеб базирани курсове в платформата за дистанционно обучение позволяват на студентите да достигат до лекции, интерактивни тестове, задачи за упражнения, ръководства за самостоятелно разработване на активни форми и др.

Екипът изказва благодарност на доц. д-р Галина Иванова за споделения опит относно работата с MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365.

За контакт:
доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg
гл.ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар