вторник, 17 март 2020 г.

Дистанционният учебен процес във ФБМ продължава успешно в условията на извънредно положение

В условията на извънредно положение, студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" успешно продължават своя учебен процес благодарение на електронните ресурси, публикувани в платформата за дистанционно обучение https://e-learning.uni-ruse.bg/ на Русенския университет.
Специалности "Бизнес мениджмънт" и "Бизнес администрация" имат акредитация за обучение в дистанционна форма и препоавателите използват опита си за останалите специалности.


Доц. д-р Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

Няма коментари:

Публикуване на коментар