четвъртък, 23 юли 2020 г.

Научна беседа с модния предприемач Стела Белчева

На 23. юли 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети „Стела Белчева“ ООД, гр. Русе с управител г-жа Стела Белчева. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирмения растеж с права върху интелектуална собственост.  Бизнес дамата посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените си помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда дрехи и със собствена търговска марка.

Модна къща Stella Belcheva започва дейността си през 1996г. Първоначалната идея е да представя бутикови модели. През годините марката на Stella Belcheva се популяризира и налага като една от водещите на българския и европейски пазар. Изградила своя перфектен имидж като залага на качествени и добре подбрани, съгласно световните модни тенденции, модели видими на  https://www.stellabelcheva.com/.
Към 2020 семейната фирма осигурява препитание на повече от 20 свои дългогодишни служители.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар