петък, 13 ноември 2020 г.

Във ФБМ се проведоха три тематични секции от 59-та научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе

 На 13. ноември 2020 г. се състояха три тематични секции в пет онлайн заседания. Научните форуми са част от юбилейните чествания на 75-та годишнина от създаването на Русенски университет "Ангел Кънчев" и са включени в официалната програма на 59-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III".

Разработени са общо 60 доклада от 21 докторанти и 24 преподаватели във Факултет "Бизнес и мениджмънт", както и от 5 представители на Университета за национално и световно стопанство - София и Технически университет - Варна.

Изключително актуални и интересни разработки бяха представени в тематичните секции: "Икономика и мениджмънт"; "Европеистика, сигурност и международни отношения" и "Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация". Проучено е отражението на COVID-19 в банковия сектор, цените на потребителски стоки, дигитализацията на икономиката, образованието, политиката, международните отношения и др. Предлагат се: управленски подходи за справяне с бърнаут синдром в сферата на здравеопазването, управлението на качеството и още много възможности за преодоляване на съвременните предизвикателства в икономиката, бизнеса и обществото.

Пълен видео запис на представянията и дискусиите в секция Икономика и мениджмънт 1.

Изображения от секция Икономика и мениджмънт 1.
Искрени пожелания на научните изследователи за здраве, вдъхновение и нови творчески успехи!

Специални благодарности към колегите за активното участие в подготовката и провеждането на заседанията: проф. д-р Диана Антонова, проф. д-р Юлиана Попова, проф. д.ик.н. Владимир Чуков,  доц. д-р Камелия Асенова, доц. д-р Мими Корнажева, доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Павел Витлиемов,  гл. ас. д-р Елизар Станев, гл. ас. д-р Игор Шелудко, гл. ас. д-р Красимир Коев, гл. ас. д-р Христина Соколова и докторант Георги М. Георгиев. 


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във Факултет "Бизнес и мениджмънт"Няма коментари:

Публикуване на коментар