събота, 16 януари 2021 г.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЪВ ОРГАНИЗИРА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СЕМИНАРИ С БИЗНЕСА КАТО ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТЕН КОНСОРЦИУМ

Oсновните резултати от проведените семинари на международния научноизследователски проектен консорциум „BeyondScale“ с бизнеса в Австрия, България, Ирландия, Нидерландия и Португалия бяха представени на онлайн среща (16 януари 2021 г.). Основни задачи на проведеното събитие бяха обсъждането на  възможности за насърчаване на връзката „бизнес - университет“ и прилагане на научните достижения на университета по заявка на фирми чрез инициативата на Европейската комисия за насърчаване на предприемчивите университети в Европа „HEInnovate“.


Предстоят още международни събития, в които Русенският университет е наблюдаван от Европейската комисия като единствен участник от Източна Европа в международния научно-изследователски проектен консорциум „BeyondScale“. Тези дейности имат за цел да подобрят обучението по предприемачество в полза на местните фирми и така да се подпомогнат националните икономики на ЕС, съгласно приетите в инструмента  за насърчаване на предприемчивите университети измерения.


През 2019 година Европейската комисия официално обяви като основен фактор за успешното развитие на ЕС обучението на нов вид студенти - "ново поколение предприемачи", които успешно да съчетават технологични умения с бизнес култура. Русенският университет е изграден от осем факултета и три филиала, което му дава конкурентно предимство да подготвя, както кадри за фирмите и институциите, така и ново поколение предприемачи, които успешно да развиват Дунавския регион.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар