петък, 15 януари 2021 г.

Екипът на предприемаческия център при Русенския университет проведе интерактивна среща между ученици от АЕГ "Гео Милев" и предприемача Явор Йотов

На 15. януари 2021 г. лекторите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Ирина Костадинова проведоха иновативен урок по предмета Предприемачество като поканиха на среща русенския предприемач Явор Йотов. Учениците внимателно изслушаха как е бил подготвен клипа "Русе - град на свободния дух", който много русенци ползват като рекламна визитка на своя град когато пътуват из страната и чужбина - https://www.youtube.com/watch?v=RBydX8KMtDg&t=36s.

Средношколците от 11 клас на АЕГ "Гео Милев" поставиха различни въпроси към своя гост, насочени към мотивацията на екипа да създаде този клип, трудностите при неговата реализация и отговорностите при финансирането му.

Обучението по предприемачество е част от първия по рода Договор за сътрудничество между Русенски университет "Ангел Кънчев" и АЕГ "Гео Милев", гр. Русе. Обучението на средношколците по предприемачесвто е поверено на екип от преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

За повече подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар