четвъртък, 28 октомври 2021 г.

ФБМ организира 4 тематични направления в 60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

На 29. октомври от 14:30 часа ще се проведат паралелните заседания, организирани от Факултет "Бизнес и мениджмънт" за 60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV".

В четирите тематични направления ще бъдат представени общо 59 доклада с актуална тематика в отделните секции:

  • Икономика и мениджмънт 1

виртуална зала https://meet.uni-ruse.bg/b/une-kze-fwa  

водещ доц. д-р Антон Недялков, онлайн модератор гл. ас. д-р Игор Шелудко

  • Икономика и мениджмънт 2

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/vme-m6r-mjt

водещ доц. д-р Камелия Асенова, онлайн модератор гл. ас. д-р Мирослава Бонева

  • Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/7cm-xz3-hkw

водещ проф. д-р Юлиана Попова, онлайн модератор гл. ас. д-р Христина Соколова

  • Европеистика и международна сигурност 

виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/q26-qu6-x92

водещ проф. д.ик.н. Владимир Чуков, онлайн модератор гл. ас. д-р Красимир Коев

водещ доц. д-р Мими Корнажева, онлайн модератор гл. ас. д-р Ева Първанова

  • Социални дейности

виртуална зала https://bbb.uni-ruse.bg/b/ana-dth-zed

водещ доц. д-р Силвия Крушкова, онлайн модератор гл. ас. д-р Ана Попова


За контакт: д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар