петък, 29 октомври 2021 г.

Приносът на ФБМ в 60-та научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе

На 29. октомври 2021 г. се проведоха паралелни заседания в 4 тематични направления, организирани от екипи на Факултет "Бизнес и мениджмънт", част от програмата на  60-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV".

Резултатите от актуални научноизследователки разработки бяха представени, както следва:

1) Секция „Икономика и мениджмънт 1“ (16 доклада, 9 от тях самостоятелни и 7 в съавторство, разработени от 14 изследователи) и „Икономика и мениджмънт 2“ (15 доклада, от които 11 самостоятелни и 4 екипни, изготвени от 13 изследователи, 2 от тях доценти в Moscow International University, Russia).
2) Секция „Лингвокултурология, междукултурна и политическа комуникация“ (6 доклада), разработени от 6 самостоятелни автори, предимно докторанти в докторска програма „Общо и сравнително езикознание“.

3) Секция „Европеистика и международна сигурност“ (16 самостоятелни доклада – 13 изследователи, от които 7 докторанти, 3 пост-доктори, 1 гл. асистент, 1 доцент и 1 професор д.ик.н.)


4) Секция „Социални дейности“ (7 самостоятелни доклада, разработени от 7 изследователи – 2 докторанти, 4 главни асистенти и 1 професор).


Благодарности за усърдната работа на организационния комитет и искрени пожелания за творческо вдъхновение на всички участници!

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава БоневаНяма коментари:

Публикуване на коментар