петък, 18 март 2022 г.

Постиженията в обучението по социални дейности представи Русенски унивeрситет пред министъра на труда и социалната политика на регионален форум в Русе

С участие  в регионален форум на тема „Социални политики – нови възможности и нови отговорности за развитие на регионалния потенциал за екосистемни социални услуги и социални иновации“ под егидата на Община Русе и с участието на Министъра на труда и социалната политика започнаха честванията на 10-годишнината от  разкриването на обучение по професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподаватели от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ представиха на форума ретроспекция на развитието и постиженията пред министър Гьоков и представители на всички институции и доставчици на социални услуги в региона и наградиха кмета на Община Русе Пенчо Милков със сертификат за признателност за дългогодишното и ползотворно сътрудничество с публичната администрация в подкрепа на обучението на бъдещите социални работници.


По настоящем специалностите в направлението са сред тези с най-висок рейтинг и степен на реализация на студентите. В Русенски университет „А. Кънчев“ са завършили общо 112 студенти в задочна и редовна форма на обучение на специалност „Социални дейности“, ОКС Бакалавър и още 48 магистри специалисти по „Клинична социална работа“, а от тази година започва прием, по „Социално предприемачество“ – магистърска програма, която ще допълни профила на социалните работници с актуална управленска експертизата, в контекста на новите национални изисквания за квалификацията на социалните работници. Студентите завършили професионално направление 3.4. „Социални дейности“ по настоящем са директори на дирекции „Хуманитарни дейности“, „Социално подпомагане“, начални отдели „Социални дейности“ в  четири области и прилежащите им общини, а също и директори на комплекси за социални услуги, управители на социални услуги в Русе, Разград и Силистра.


36 студенти са вече действащи социални работници в социални услуги във всички общини в област Русе, а повече от половината завършили специалност „Социални дейности“, ОКС бакалавър , продължават обучението си в ОКС магистър. По обективни причини търсенето на специалисти по социална работа и повишаването на тяхната квалификация през последните години постоянно нараства. В  настоящия момент студенти от професионалното направление се включват като доброволци в подкрепа на усилията на действащите социални работници да овладеят бежанския поток на Дунав мост и да осигурят необходимата подкрепа. Честванията за 10 годишнината на професионално направление „Социални дейности“ ще продължат с различни събития през цялата академична година.
 

Новината подготви гл. ас. д-р Наталия Венелинова

Няма коментари:

Публикуване на коментар