понеделник, 28 февруари 2022 г.

ПН „Социални дейности“ в РУ „Ангел Кънчев“ навършва 10

През 2022 г. Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ навършва 10 години. В тази връзка Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ планира поредица от събития, с които ще отпразнува юбилея на професионалното направление. Първото от тях е предвидено за 18.03.2022 г., като е обвързано и с отбелязването на Световния ден на социалната работа - 2022 г., под надслова на Международна федерация на социалните работници (IFSW) „Да изградим съвместно един нов екологичен социален свят: без да пренебрегваме никого!“

Откриването е предвидено за 13 ч., а самото събитие ще се проведе присъствено в Канев Център. 

Участие в събитието ще вземат представители на организации от сферата на социалните дейности, студенти и възпитаници на специалности в ПН „Социални дейности“ на РУ „Ангел Кънчев“ както и средношколци.   Тази първа инициатива от празничния календар на Катедрата ще обхване няколко етапа:

Презентации на организации от сферата на социалните дейности;

презентации на тема „Един ден в специалност Социални дейности“, предварително подготвени от екипи студенти;

куиз за студенти първокурсници и средношколци.

Очаква се събитието да приключи към 17 ч. с награждаване на отличените студентски екипи от етап 2 и първенците от етап 3.
За контакти:

гл. ас. д-р Евгения Братоева, ebratoeva@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар