петък, 1 юли 2022 г.

Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет “Ангел Кънчев” участва в лятно училище за корпоративна социална отговорност, 27.06.-01.07.2022, в гр. Букурещ, Румъния

Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет “Ангел Кънчев” участва в лятно училище за корпоративна социална отговорност, 27.06.-01.07.2022, в гр. Букурещ, Румъния.


Седем студенти от специалност „Публична администрация“, „Предприемачество и иновации“ и „Бизнес мениджмънт“ към катедра „Мениджмънт и социални дейност“ на РУ “А. Кънчев“ бяха селектирани за участие в международното лятно училище за „Корпоративна социална отговорност” в гр. Букурещ (Румъния) по проект EduLab4Future, Erazmus+ с тема "Reinforced Educational Laboratory to accelerate civic skills and sustainable development".

Двама преподаватели от катедрата: доц. д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова бяха сред поканените лектори. Участници в събитието бяха: домакините от университет Политехника, Букурещ(Румъния); UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния) както и експерти от бизнеса - представители на SC HILTI Romania; DB Cargo Romania;, WEBECOM Srl Romania; Agence Francofonie de la Roumanie, Romania и др.


Най-голям интерес предизвика работният семинар на Координатора на DB Cargo Romania отговаряща за професионалното развитие в групата – г-жа Магдалена Връжитуру и презентациите на Mrs. Oana Raluca CALIN, Manager Regional Tools Services Center на SC HILTI Romania.

Работата в лятното училище даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област.

На самите студенти, дипломанти на катедра „Мениджмънт и социални дейност“ на РУ “А. Кънчев“: Ивайло Пенков, Павел Минчев, Виктория Мицова; Пламена Неделчева, Михаела Христофорова, Иван Иванов и Ана Тодорова, обучението дава възможност не само да натрупат нови знания, но и възможност да работят в интеркултурна среда, позволяваща ѝм да разширят международните си контакти.

За контакти и повече информация:

гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар