сряда, 29 юни 2022 г.

Отлично представяне на студенти от 5 специалности на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Бакалаври и магистри от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“, „Социални дейности“, „Бизнес администрация“, „Предприемачество и иновации“ и „Клинична социална работа“ защитаваха своите разработки пред изпитните комисии с участието на преподаватели и изявени професионалисти през последните четири дни (23, 24, 27 и 28. юни 2022 г.). 

Блестящи се оказаха дипломните работи на студентите от специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОКС Бакалавър , които представиха актуални теми с висока практическа стойност. Сред тях се откроиха дипломните работи  на Иван Иванов, Пламена Неделчева, Пламена Христофорова и Боряна Атанасова, оценени с отличен.

Студентите от специалността, работили усърдно заедно със своите дипломни ръководители, демонстрираха познания, креативност и аналитизъм по въпроси, свързани с оценяването на персонала в организациите, разработването на бизнес план за стартиращ бизнес, влиянието на стреса върху работата на служителите или това на „зелените паспорти“ върху потребителските нагласи в публичния сектор. 

Безспорната необходимост от млади и компетентни кадри в публичните институции на всички нива, предоставя на дипломантите сравнителни предимства, особено предвид факта, че всички те вече са преминали стажантски програми в различни организации. За радост на преподавателите им двете години, преживяни в условията на пандемия не са повлияли негативно върху качеството на образование, което се доказва и от разработките на дипломантите и от получените високи оценки, които за пореден път дадоха повод на своите преподаватели за гордост и удовлетворение от добре свършената работа. 

Сред отличниците на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се откроиха и бакалаврите от специалност “БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ”, ОКС Бакалавър - Петя Петрова, концентрирала усилията си върху анализ на бизнес средата на организация и Десислава Спасова, работила по проблемите на усъвършенстване на процеса на проектиране на длъжностите и подбора на кадри. 


В специалност „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, бакалаврите Шенай Неджибова и Фикрие Зюлкяр, спечелиха адмирациите на изпитната комисия с разработките си за медицинските и социални аспекти на технически помощни средства за хора с увреждания и с „Изследване на потребността от социална подкрепа на жителите на община Завет, област Разград“. Годината, в която професионално направление „Социални дейности“ навършва своята 10-та година в Русенски университет безспорен фаворит на изпитващите се оказаха магистрите, завършващи програмата по „КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА“ с разработките на дипломант Милица Иванова на тема „Бърнаут синдром – фактори, значимост и превенция“, с потенциал за последващо разработване в дисертационен труд, както и дипломните работи с висока приложна стойност на Ралица Маринова, изследвала клинична социална работа с лица с психични разстройства, потребители на социални услуги от резидентен тип в община Русе и на Бурчин Ахмедова, работила по проблемите  на медико-социалната рехабилитация на деца с вродени лицеви аномалии.


Изключително впечатление направиха и работите на трима магистри в специалност „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ“, които далеч надхвърлят изискванията за получаване на образователната степен. Отличници и фаворити на изпитващите станаха Светослав Минчев със задълбоченото си проучване на тема „Анализ на необходимостта от облачна  система за управление на процесите в българските производствени МСП“, Виктория Цвяткова с темата си за „Ролята на търговско-индустриалните камари при подкрепата на стартиращи МСП“ и Ана Тодорова със своето изследване на влиянието на емоционалната и социална компетентност за развитието на бизнеса – безспорно актуални теми, обвързани пряко с новите предизвикателства на трансформиращите се бизнес и социални взаимоотношения в условията на Индустрия 4.0 и Общество 5.0. 

Освен удовлетворението от постигнатите резултати пред успешно завършилите студенти на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се разкриват и нови образователни и изследователски възможности в актуалните магистърски и докторски програми, чрез които да продължат да бъдат част от семейството на Русенски университет и негови посланици сред онези, чиито избор на образование и кариера предстои.

Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ пожелаха на добър час на своите възпитаници, с надеждата те да не губят устрема си и да следват мечтите си за да им дават нови поводи да се гордеят с тях. 


Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова

Няма коментари:

Публикуване на коментар