вторник, 25 октомври 2022 г.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Обучение „Баланс между работа и живот и организационна култура“ бе проведено на 25.10.2022 г. в Канев Център на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Събитието е част от поредица лекции по проект ATHENA, чиято основна цел е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените в научните изследвания.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Тренингът се реализира по време на заседанието на Академичния съвет на Русенския университет като двамата основни лектори – доц. Таня Грозева и проф. дн Диана Антонова, имаха възможността да разяснят пред присъстващите защо е необходимо да бъдат направени промени във вътрешните разпоредби на университета. Първата част на обучението засегна две ключови теми:

-        баланс между работа и личен живот и

-        основни изисквания към организационната култура.

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Постигането на баланс между работа и личен живот дискутираха участниците в обучение по проект ATHENA

Във втория модул - Осигуряване на равни възможности на жените и мъжете в процеса на обучение на студенти и докторанти, при придобиване на научни степени, при заемане на академични длъжности и длъжности в администрацията на университета, бяха разгледани основни вътрешни документи на образователната институция и бе подчертана ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера за постигането на баланс между работата и личния живот и организационната култура на Русенския университет.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар