петък, 28 октомври 2022 г.

Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

„Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, при получаването на научни степени, при заемане на академични длъжности и при сключване на трудови и граждански договори в РУ „Ангел Кънчев“ и равна степен на икономическа независимост“ като задължителна тема, насочена към персонала и лицата, вземащи решения, бе във фокуса на проведеното на 28.10.2022 г. обучение в Русенски университет „Ангел Кънчев“

 Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

В рамките на първия от предвидените общо два модула лекторите доц. Таня Грозева и доц. Даниел Павлов запознаха присъстващите със същността на понятието „несъзнавано пристрастие“ и с ролята на Плана за равни възможности на жени и мъже за научна кариера, целящ да противодейства на описаните пристрастия, включително сексуалния тормоз. По време на втория модул бяха представени добри практики от областта на наемането на персонал и в процеса на атестиране.

Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образователни услуги, във фокуса на обучение по проект ATHENA в Русенския университет

Обучението бе съпътствано от активни дискусии между участниците като лекторите ги окуражаваха да коментират и да изразяват мнения по отношение на това как Планът за равни възможности на жени и мъже за научна кариера, приет в Русенски университет „Ангел Кънчев“, ще запази вече съществуващата във висока степен толерантност между жените и мъжете и в контекста на конкретно разглежданата в обучението тема.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар