понеделник, 17 октомври 2022 г.

"ПРЕСЛЕДВАЧ НА ЦЕЛИ. ИСКАЙ, ПРЕДИЗВИКВАЙ, ПОБЕЖДАВАЙ!"

Kатедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Русе организират съвместнo мотивационен тренинг под надслов „Преследвач на цели. Искай, предизвиквай, побеждавай!“.  Събитието ще се проведе на 18.10.2022 г. от 10:00 ч. в аула 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“  и е част и от реализацията на проект „Изследване на  регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация" и е насочено към студенти от специалностите „Социални дейности“ и „Бизнес и мениджмънт“, в подкрепа на интердисциплинарния подход, съчетаващ  социални цели и бизнес интереси, които да мотивират кариерното развитие на младите хора.

В контекста на нашето устойчиво и ефективно сътрудничество Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ покани за участие от страна на Община Русе  г-н Енчо Енчев – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ и представители на Дирекция „Хуманитарни дейности“  в лицето на г-жа Катя Петрова – директор и  г-н Теодор Цветков. 

На събитието ще присъстват проф. дн Диана Антонова- Ръководител „Университетски научно-изследователски комплекс“ (УНИКОМП), доц. д-р Свилена Рускова – ръководител катедра „Мениджмънт и социални дейности“ заедно с преподавателския състав на катедрата и студентите от професионални направления „Администрация и управление“ и „Социални дейности“.

За контакт: гл. ас. д-р Евгения Братоева, ebratoeva@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар