понеделник, 5 декември 2022 г.

Научно-приложен семинар "SOS ДОБРОВОЛЕЦ"

На 5-ти декември 2022 г.  в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Български Червен кръст – Русе и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ отбелязаха „Международния ден на доброволеца“ със съвместно събитие под наслов „SOS доброволец“.

Инициативата се осъществи по Проект на Български младежки Червен кръст – Русе „#УНИ-МАЕ“ и Проект „Изследване на регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“ от Фонд Научни изследвания към Русенския университет. 


Студентите от спец. „Социални дейности“ се запознаха  възникването и историята на Червенокръсткото движение, значението на емблемата, принципите, както и с дейностите на Българския Червен кръст и мисията и дейностите на  Младежката организация на Българския Червен кръст, с това що е то доброволчество, как се организират акции и кампании, какво мотивира доброволците, какви трудности са срещали по време на дейностите си, както и какви социални услуги предоставя Български Червен кръст – Русе.

Фокусът бе поставен върху повишаване на знанията и уменията по Първа долекарска помощ  и създаването на звено към  Младежкия Авариен Екип от студенти в РУ “Ангел Кънчев“,  с което се цели да се създаде активен екип за адекватна реакция при възникнал масов инцидент – бедствие, авария или криза и ликвидиране на последиците от тях сред повече млади  пълнолетни лица.Новината подготвиха:

Антоанета Ябанозава - Директор БЧК-Русе

доц. д-р Свилена Рускова - ръководител кат. "Мениджмънт и социални дейности", факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ "Ангел Кънчев"


Няма коментари:

Публикуване на коментар