петък, 8 септември 2023 г.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    В разгара на отминаващото лято, 24 – 30 юли, в гр. Торино (Италия) проф. дн Диана Антонова, доц. д-р Ирина Костадинова и доц. д-р Свилен Кунев успешно проведоха специализация за повишаване на квалификацията и експертен потенциал в областта на зелената икономика и бизнес управлението, като част от дейностите по международен проект Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    Едноседмичното събитие, под домакинството на утвърдената консултантска компания INFORELEA, обхвана всички ключови компоненти от създаването на обособена бизнес екосистема, ориентирана към иновативно и екологично използване на ресурси, като по-конкретно:

✅ Предприятие за производство на електроенергия от биогаз, въз основа на преработка на животински тор, подобряващо енергийната ефективност и носещо доход на земеделски стопани, асоциирани на регионален принцип; 
 
✅ Център по роботика и дигитални иновации, действащ като лаборатория за ко-иновиране съвместно с водещи индустриални предприятия от Европа и САЩ; 
 
✅ Селска община, инвестирала в енергоефективно отопление на обществени сгради с дървесен чипс, в комбинация с допълващи мощности от соларни панели по труднодостъпни склонове от планинския релеф на общината; 
 
✅ Предприятие за преработка на битови отпадъци в малко населено място (крайградска зона), с патентован производствен процес с естествено отлежаване до получаване на компост, използван за наторяване на земеделски площи;
 
✅ Научен парк, управляващ комплекс от изследователски лаборатории за базисни иновации, позволяващ на учени от учени и компании от няколко континента да провеждат научни опити и експериментални тестове на нови технологични решения, предимно от областта на водородната мобилност, нови сплави и материали, др.; 
 
✅ Център за внедряване на виртуална реалност (VR) в симулацията и управлението на производствени процеси, както и в обучението по производствен мениджмънт и инженеринг. 
 
Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности
 
    Новите впечатления, добрите практики от действащи компании и местни организации, както и пряката връзка и съвместна работа на русенските преподаватели с колеги от няколко европейски държави позволяват директно пренасяне на ново знание в обучението на студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“, както и в научните изследвания на Русенския университет, в подкрепа на социалното и бизнес развитие на региона.
 
Новината подготви: доц. д-р Свилен Кунев

Няма коментари:

Публикуване на коментар