сряда, 1 ноември 2023 г.

Транснационално обучение „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“ по проект Educate4green-2022-1-RO01-KA220-HED-000085618

В периода 4 - 8 декември 2023 г., Националният университет за наука и технологии POLITEHNICA BUCHAREST – Букурещ, Румъния организира Транснационално обучение: „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“ по проект Educate4green-2022-1-RO01-KA220-HED-000085618.

Транснационално обучение, преподаване и обучение „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“
Снимка: Universitatea Politehnica din Bucureşti

Цел на проекта - Проектиране на иновативен образователен модел, рамкиран от трансдисциплинарни и ориентирани към бъдещето подходи, интегриращи резултати от обучението за развитие на комплексни умения, по-благоприятни за нови форми на сътрудничество за екологизиране на работни места и предприятия, и максимизиране на въздействието върху партньорите.

С нарастващия интерес на организациите към нови тенденции като дигитализация на работното място и интелигентни умения за създаване на устойчив зелен бизнес, партньорите по проекта канят учителите да кандидатстват за интензивната учебна програма, насочена към повишаване на готовността за решаване на сложни проблеми на икономическото, екологичното и социалното развитие

1. Какво цели обучението?

Да се проектират модерни и иновативни образователни ресурси с трансдисциплинарни знания и концепции, подхранвани с добри практики и мултикултурни възгледи за екологизиране на работни места и предприятия и насърчаване на екологично устойчиви икономики, подходящи за студенти и практици във висшето образование. 

 2. Какви са ползите за участниците?

  • Осигурява съвместно обучение с транснационално учене, преподаване и обучение за зелени умения и екологичен напредък;
  • Да се добави стойност чрез мултикултурни и трансдисциплинарни подходи за екологизиране на работните места и предприятията;
  • Да извършва транснационални дейности по учене, преподаване и обучение на съответните знания и добри практики.

Критерии за подбор: постижения в обучението, отличен английски език, мотивация, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит.

Заинтересованите участници трябва да изпратят своето CV на местните партньори най-малко една седмица преди началото на обучението:

Ръководител на проекта за РУ: 
доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg
 
Име на изпращача: 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, България

Няма коментари:

Публикуване на коментар