понеделник, 1 юли 2024 г.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В периода от 24 до 28 юни 2024 г. студенти и преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ взеха участие в Първото лятно училище „Test Innovation Education Model“ по проект Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises (2022-1-RO01-KA220-HED-000085618-Educate4green).

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В рамките на 5 дни домакините от Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA, Poland, Lodz, бяха подготвили интензивна програма, включваща семинари, практически упражнения, срещи с представители на бизнеса и уъркшопи между студенти, целящи да подобрят и повишат компетенциите на всички участници по отношение на устойчивостта и зелената и кръговата икономика.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green
 
С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

През първия ден на лятното училище заместник-ректорът по развитието на Technical University of Lodz проф. Paweł STRUMIŁŁO, представи Lodz University of Technology като атрактивно и развито зелено място за работа и обучение, а заместник-деканът по сътрудничеството с икономическата среда проф. Małgorzata KOSZEWSKA постави началото на дискусията, свързана с модела на кръговата икономика и предизвикателствата, с които се сблъсква зеленият бизнес. Alicja OKULICZ-WALENIA от Corning Optical Communication представи как компанията напредва по пътя си към разбиране и реализиране на зелена заетост и предприемачество. Последният семинар, воден от Ewa GABRYELAK, бе посветен именно на оценката на проекти, които целят постигане на устойчивост.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В рамките на първия от общо четири уъркшопа бяха формирани интернационални отбори от студенти, представители на трите висши училища - POLITEHNICA Букурещ (Румъния), Технически университет в Лодз / POLITECHNIKA LODZKA (Полша) и Русенски Университет "Ангел Кънчев" (България). По време на уъркшопите, насочени към развитието на конкретни зелени компетенции, на студентите бяха представени различни казуси, на които те трябваше да намерят иновативно и устойчиво решение. След работата по групи, всеки екип имаше възможност в рамките на 3 минути да презентира своето решение и да впечатли формираното за целта компетентно жури от представители на бизнеса и академичната общност. Студентите разискваха по темите:

1. Greening business - building audit evaluation criteria;

2. In the green BSH Factory strategy's footsteps;

3. Pro-environmental customs in DOZ - What needs to be done to make processes and employees even greener?

4. How to optimise production to be eco-friendly?

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

През втория ден на лятното училище Maciej RODZIEWICZ представи компанията BSH и нейната стратегия за постигане на устойчивост на всички нива. Nadzeya FIALKOUSKAYA, представител на PIETRUCHA изнесе семинар на тема: "Затваряне на цикъла: Проучване на потенциала на възможността за рециклиране на vinyl sheet piles”, а Lidiia GRALEWSKA от AMCOR представи предизвикателствата пред веригата за доставки в рамките на промените в екологичните разпоредби.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

По-късно през деня студенти и преподаватели имаха възможност да посетят BSH LODOWA: Dryer Factory и да се запознаят с процеса на асемблиране на продуктите на редица от най-големите брандове за бяла техника. Обиколката из производствените помещения бе съпътствана от тематичен семинар, по време на който Krystian BUSIAKIEWICZ, представител на BHS, акцентира върху целите, дейностите и успехите на компанията по пътя ѝ към CO2 неутралност.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Домакин на занятията и семинарите, предвидени за третия ден на лятното училище, бе DOZ DIRECT COMPANY. Arkadiusz KACPRZAK, Irena JAŁMUŻNA & Patryk GRZEGORY представиха "Про-екологични обичаи в DOZ: Зелена синергия на университети и бизнес в изграждането на път към ESG докладване". Презентацията бе последвана от практически семинар по същата тема и включи дискусия за това какво трябва да се направи, за да станат процесите и служителите още по-екологични. От компанията допуснаха участниците до своите складови помещения, където подробно обясниха внедрените от тях зелени иновации, свързани с логистика, пакетиране, рециклиране и др.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Четвъртият ден стартира с презентации от Adam BOGUSŁAWSKI (LIFE SCIENCE SERVICES) - "Как компаниите използват устойчиви модели и екологичен бизнес, за да изградят своя екологичен модел" и "Kellanova, глобален играч на закуски и техният начин за намаляване на CO2". Mariusz DUDZIŃSKI (TOWER GROUP) представи примери по темата "Устойчивост в строителната индустрия: реалност, ценности, действия, комуникация". През същия ден представители на INFORELEA (Италия) проведоха тематични семинари по темите "Екологични и зелени пазарни възможности" и "Устойчиви модели и екологичен бизнес", целящи да повишат знанията, уменията и компетенциите на студентите по пътя им към идентифициране на зелени възможности и стартиране и развиване на устойчиви бизнес решения.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Последният ден от лятното училище премина в интензивни срещи с представители на бизнеса. Домакините от DELL COMPANY представиха най-добрите практики на DELL за екологизиране на организацията, след което допуснаха своите гости до производствените помещения и подробно обясниха процесите в своята фабрика - от логистиката на съставните компоненти до асемблирането на всеки един DELL продукт. След процесите в DELL COMPANY, участниците в лятното училище бяха посрещнати от Grzegorz BEM в централата на ERICSSON, който представи решенията на компанията за устойчиво предприятие и по-конкретно за изграждане на устойчиво пространство за служителите и производство с нулеви въглеродни емисии. 

Денят и лятното училище завършиха с церемония по връчването на Сертификати за участие за всички участници.

-----------------------

Информация за проекта

Име на проект: 2022-1-RO01-KA220-HED-000085618-Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises;

Партньори: National University of Science and Technology Politehnica Bucharest - координатор, S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L., RO, INFORELEAosice, IT, Lodz University of Technology, PL

Домакин на събитието: Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA, Poland, Lodz

-----------------------

Новината подготви: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар