събота, 29 октомври 2016 г.

ФБМ организира секция "Икономика и мениджмънт" в 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените

На 29. октомври 2016 г. в зала 2Г.404 на Русенския университет се проведоха 4 сесии в секция "Икономика и мениджмънт" от 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените.

Общо 28 научни доклада и 2 постера бяха представени от 39 автора, (15 от които  чуждестранни гости) - докторанти и преподаватели от различни университети в България, Полша и Узбекистан.  
Научните разработки обхващат проблемни области като:
  • иновации, мотивация, контролинг, външна среда, рискмениджмънт;
  • корпоративна социална отговорност;
  • икономическо развитие по сектори и региони;
  • организационно-правни норми и пазар на средства за производство в агробизнеса, мениджмънт на биологично производство;
  • банкова система и кредитиране;
  • международно сътрудничество;
  • добри практики в обучението.

 Автори: доц. д-р Павел Витлиемов - заместник-декан по Научно и кадрово развитие във ФБМ  и ас. д-р Мирослава Бонева

Няма коментари:

Публикуване на коментар