вторник, 25 октомври 2016 г.

Студентите от ФБМ могат да кандидатстват по проект на МОН "Студентски практики"Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерство на образованието и науката по проект "Студентски практики".
Студентите в редовна форма на обучение от Факултет "Бизнес и мениджмънт" имат възможност да кандидатстват за провеждане на 240-часови практически обучения в реална работна среда, извън учебния план, но в професионалното направление на специалността.
Важно за 1-курсници: имат право да кандидатстват след изпитната сесия на зимен семестър.
Важно за 4-курсници: практиката трябва да започне преди първата дата на държавния изпит/защитата на дипломната работа.

Уважаеми студенти, след като се регистрирате и попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще можете да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

След успешно приключено и отчетено практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа, студентите получават стипендия в размер от 480 лв.
Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, неговото изпълнение е с обща продължителност до 6 месеца и се контролира от академичен наставник.

Академични наставници на студенти от ФБМ:
доц. д-р Антон Недялков, каб. 2Б.410, anedyalkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Милена Кирова, каб. 2Б.416, mkirova@uni-ruse.bg
доц. д-р Павел Витлиемов, каб. 2Б.403, pvitliemov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Александър Косулиев, каб. 2Г.411,  akosuliev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Красимир Коев, каб. 2Г.512,  kgkoev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Петър Пенчев, каб. 2Г.411,  ppenchev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Свилен Кунев, каб. 2Б.404 snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Станимира Николова, каб. 2Г.410,  st_nikolova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Христина Соколова, каб. 2Г.512, hsokolova@uni-ruse.bg
ас. д-р Елизар Станев, каб. 2Г.410, eastanev@uni-ruse.bg
ас. д-р Миглена Пенчева, каб. 2Б.405, mpencheva@uni-ruse.bg

Прием на договори със студенти: кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората
Вторник: от 9.00 до 12.00 часа
Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа
Допълнителна информация - отговори на често задавани въпроси.

Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева

1 коментар:

  1. Уведомяваме ви, че в Платформата за студентски практики има публикувани обяви от Община Русе. В дирекция "Европейско развитие" обявата е за студенти от професионалните направления: "Администрация и управление", "Икономика" и "Политически науки".
    Вече има две потвърдени кандидатури на студенти от специалност "Публична администрация".

    ОтговорИзтриване