петък, 10 март 2017 г.

ФБМ обявява възможности за мобилност по програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС за учебната 2017/18 година

ЗА УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА ФАКУЛТЕТ „БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" ИМА СКЛЮЧЕНИ  60 ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ С РЕДИЦА УНИВЕРСИТЕТИ И ФИРМИ В ЕВРОПА ПО ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ ПЛЮС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКА, ВИЖТЕ:
HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42   

ИЗПИТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 18.03.2017 Г. ОТ 9,00 ЧАСА В АУЛА 2.101, ВТОРИ КОРПУС.

ДО ИЗПИТ ЩЕ СЕ ДОПУСНАТ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ, ДАДЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

НОВО: СТУДЕНТИТЕ ВЕЧЕ ИМАТ ПРАВО НА 12 МЕСЕЦА ЕРАЗЪМ ПЕРИОД/ПЕРИОДИ ЗА ВСЯКА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО НАСКОРО ЗАВЪРШИЛИ СЪОТВЕТНАТА СТЕПЕН.

МАКСИМАЛНИТЕ МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ СА ДАДЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

ЗА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ИЗПИТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО ЕЗИК, ИЗПОЛЗВАЙКИ ФОРМАТА, ДАДЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ 4, НА СЛЕДНИЯ ЛИНК HTTP://ERASMUS.UNI-RUSE.BG/BG/?CMD=NSARTICLE&NID=42

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ В ОФИС ЕРАЗЪМ (МЕЖДУНАРОДЕН ОТДЕЛ) СТАЯ 1.313.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 16.03.2017Г.!

НОВО: И СТУДЕНТИТЕ ОТ 4-ТИ КУРС, КОИТО БИХА ЗАПИСАЛИ МАГИСТРАТУРА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СЪЩО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ СЕГА НА ИЗПИТ!


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЯВЕНИТЕ МЕСТА СТУДЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ  КАКТО КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТАКА И  КЪМ ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА НА E-MAIL: LIUDMILLA@ABV.BG 


ДОЦ. Д-Р ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВА

ФАКУЛТЕТЕН ЕРАЗЪМ КООРДИНАТОР ФБМ

Няма коментари:

Публикуване на коментар