четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в кръгла маса на тема „Висше образование. Акредитационна система. Предприемачество"

На 26. октомври 2017 г. в Канев Център на Русенския университет се проведе кръгла маса на тема „Висше образование. Акредитационна система. Предприемачество". В нея участва заместник-началникът на отдел "Иновации и EIT" в Европейската комисия - д-р Георги Димитров, който сподели, че университетът в Русе е сред добрите практики на HEInnovate – проект, реализиран от Европейската комисия, Генерална дирекция Образование и култура и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 

По време на кръглата маса бяха представени и различни инициативи, в това число и свързани с насърчаване на предприемачеството сред студентите на Русенския университет като Конкурса за разработване на бизнес план.
 
За подробности: Доклад на тема "Русенският университет като участник в проекта за предприемчивите университети" с автори проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор на Русенския университет) и доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството).

За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар