понеделник, 30 октомври 2017 г.

Преподавател от ФБМ е ръководител на проект INNOVENTER за Русенския университет

На 1.09.2017 г. започна работата по проект Иновативни професионални обучения по предприемачество (INNOVENTER). Координатор е Националната федерация на работодателите на инвалиди (София). Партньори по проекта са Русенски университет "Ангел Кънчев" и асоциация "Мария Кюри" (България), Albania Community Assist (Албания), DYEKO - Support Network for Entrepreneurship and Social Economy (Гърция), Management Consulting Association MCA2000 (Македония) и Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Кипър). Общият бюджет на проекта е 833 110,76 евро. Неговата цел е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на малки и средни предприятия и развитие на предприемачеството чрез въвеждане на социални аспекти.


Ръководител на проекта за Русенския университет е доц. д-р Емил Коцев. Резултатите от него ще бъдат използвани за подобряване на учебно-изследователската дейност предимно във факултет "Бизнес и мениджмънт". Първата среща на консорциума по проекта се проведе 26-27.10.2017 г. в София.


Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

За контакти:
доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар