петък, 21 декември 2018 г.

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Центърът за продължаващо обучение организираха във "Витте Аутомотив България" ЕООД курс "Практическо приложение на MS Project"

В периода 03. - 20. декември 2018 г. във "Витте Аутомотив България" ЕООД  се проведе курс "Практическо приложение на MS Project". 
Обучението е организирано от доц. д-р Милена Кирова - ръководител на  Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и проф. д-р инж. Пламен Даскалов - ръководител на Центъра за продължаващо обучение  при Русенски университет "Ангел Кънчев" по инициатива на Отдел "Човешки ресурси" във "Витте Аутомотив България" ЕООД.Курсът се проведе съгласно предварително одобрен график в конферентни зали на възложителя "Витте Аутомотив България" ЕООД.  Обучаемите представители и ръководители на различни отдели се запознаха със същността, предназначението и предимствата на Microsoft Project и усвоиха практически умения за работа с календари, задачи, нива, ресурси, ограничения, графици, отчети, свързани с конкретни проекти.


В края на обучението курсистите изразиха своята удовлетвореност от актуалността на учебното съдържание и оцениха преподавателя гл. ас. д-р Мирослава Бонева с положителни оценки за ерудиция и колегиално отношение.
За повече информация:
доц. д-р Милена Кирова mkirova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg
Център за продължаващо обучение fpk@uni-ruse.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар