събота, 9 май 2020 г.

Един необичаен поглед към националната сигурност...

Свобода или сигурност? Или и двете? В тези непредвидими времена на пандемия, икономическа криза и неясно бъдеще сигурно се чудиш накъде да поемеш в живота. Несигурността чука на вратата, а много млади хора се затрудняват да изберат пътя си – какво да учат, къде да работят.
Ние от катедра „Европеистика, международни отношения и сигурност“ решихме да не те оставяме на случайността!

Предлагаме ти един различен поглед към обучението в областта на националната сигурност. Представяме ти специалност

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ
Сигурно се чудиш кое е „евроатлантическото“ и кое „глобалното“ в тази специалност. Какво означават тези две прилагателни? В следващите редове ще ти обясним по-подробно за какво става въпрос.

В днешно време България е член на две големи международни структури в областта на сигурността – НАТО и Европейският съюз. Основните предизвикателства пред нашето членство в тези две организации са да защитаваме както националната сигурност на страната си, така и сигурността на европейските граници и тази на нашите партньори в НАТО. „Евроатлантическа“ е нивото на защита и сигурността в Европейския съюз и НАТО. „Глобална“ е защитата на сигурността извън териториите на Европейския съюз и НАТО.
Какво означава това за теб и твоето бъдеще? За да можем всички да живеем в мирен свят, който просперира, ние трябва да знаем как да защитаваме нашата национална, европейска и глобална безопасност.  

Затова сега ти представяме няколко причини, заради които си струва да избереш специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“
1. Мечтаеш да се развиваш в системата на МВР или в европейските системи за сигурност

Тук ще научиш всичко за подготовката на проекти в областта на сигурността на Европейския съюз, НАТО и другите международни организации в областта на сигурността. 

2. Трябва ти диплома по сигурност, призната в Европейския съюз  

В тази специалност ще се квалифицираш като експерт по национална сигурност в областта на управление на политики за сигурност на регионално (ЕС/Европа) и глобално равнище. 

3. Ще придобиеш широк набор знания и умения 

Ще овладееш сновните принципи на националните и европейските политики по сигурност. 

Ще развиеш ключовите похвати за успех в националните, европейските и другите международни институции в областта на сигурността. 

Ще бъдеш обучен/а на най-добрите практики за противодействие на престъпността. 

Обучението включва и подготовка по физическа и психическа устойчивост,  боравене с оръжия, оказване на долекарска помощ, етично професионално поведение и прилагане на антикорупционни практики.

4. Можеш да изучаваш чужди езици!

Обучението е на български език, като студентите изучават задължителен втори чужд език - английски или арабски. 

Ако искаш да научиш повече подробности за специалността, можеш да пишеш на гл.ас. д-р Христина Соколова, имейл: hsokolova@uni-ruse.bg. 

Очакваме те!


Няма коментари:

Публикуване на коментар