четвъртък, 7 май 2020 г.

ФБМ проведе първата онлайн конференция за студенти, докторанти и млади учени

На 07. май 2020 г. от 14:00 ч. в специално създадена за събитието виртуална зала се реализира първата конференция от юбилейните събития във връзка с честванията на 75-годишнината на Русенски университет "Ангел Кънчев".


Конференцията, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" даде възможност за представяне на 16 доклада, разработени от 8 студенти и 7 докторанти в съавторство със 7 преподаватели.
Два часа и половина не бяха достатъчни за представяне и дискутиране на изключително актуалните и интересни доклади с научноизследователски и приложен характер.
Аудиторията определи с равен брой гласове, чрез тайно онлайн гласуване за "най-интересна презентация" две разработки: 

Конференцията е поредното потвърждение, че възпитаниците и преподавателите на Факултет "Бизнес и мениджмънт" изследват проблеми, предлагат решения "продължават да пробват, дори когато изглежда, че няма никаква надежда" и са винаги "с една идея напред".

За повече информация:
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
зам.-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Няма коментари:

Публикуване на коментар