понеделник, 18 май 2020 г.

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор?


Защото:
  • спирате да се колебаете инженер или мениджър и ставате инженер-мениджър;
  • работата на инженер-мениджъра е истински увлекателна и важна;
  • фирмите имат постоянен глад за добрите специалисти от тази специалност;
  • ще се научите да мислите различно, да разсъждавате системно и да управлявате бизнес процеси;
  • ще придобиете умения, с които да създавате и управлявате индустрията на бъдещето


  • тези знания и умения позволяват успешна реализация в индустриални предприятия, търговски и логистични компании;
  • разполагате с подкрепата на опитен екип, който разбира, съдейства, помага за реализиране на Вашите идеи;
  • може да участвате в събития, проекти и конкурси, отварящи нови хоризонти за реализацията Ви;
  • индустрията на бъдещето се нуждае от такива висококвалифицирани специалисти.


Запазете своето място сега с по-ниска семестриална такса за редовно и задочно обучение, като се запишете условно предварително на тел. 0887592349 (от 9 до 17 часа).


За контакт и допълнителна информация:
доц. д-р П. Витлиемов
pvitliemov@uni-ruse.bg
0888566362

Няма коментари:

Публикуване на коментар